Your browser does not support JavaScript!
مجتمع فولاد کوير در يک نگاه

سهامداران شرکت بدوا در سال 1379 شرکت بازرگاني بين المللي سپيد فراب کوير را تاسيس نموده که صرفا در زمينه بازرگاني و تجارت فعاليت مي نمود پس از مدتي ، با شناخت صحيح بازار و نيازهاي اقتصادي منطقه نسبت به تغيير ماهيت فعاليت به شکل توليدي اقدام نموده و شرکت توليدي فولاد سپيد فراب را تاسيس نمودند که توليد رسمي خود را از سال 1386 آغاز کرده است...

آخرین رویداد ها
1398/10/30
مجتمع فولاد کویر در لیست ۱۰۰ شرکت برتر ایران جای گرفتبه گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد کویر، این مجتمع در بیست و دومین همایش شرکت های برتر ایران، با کسب رتبه ۷۵ در جمع یکصد شرکت برتر کشور قرار گرفت.

1398/01/25
حضور مجتمع فولاد کویر در نمایشگاه اختصاصیحضور مجتمع فولاد کویر در نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان ایران در عراق

دسـتـرسـی سریـع

با فولاد کویر مطمئن بسازید