مجتمع فولاد کویر کارفرمای سلامت محور استان اصفهان شد