رتبه برتر مسابقات قرآنی جامعه کار و تلاش استان اصفهان به مجتمع فولاد کویر رسید