بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کاشان به اتفاق جمعی از اعضای هیات علمی این دانشگاه از مجتمع فولاد کویر