مـراسـم افـتـتـاحـیـه ورزشـگاه زنده یاد حاج محمود خوروش برگزار شد