گزارش تصویری از بازدید آقای محمد درویش (کنشگر و پژوهشگر حوزه محیط زیست) از مجتمع فولاد کویر