جمعی از سهامداران فولاد کویر از این مجتمع بازدید کردند