دومین روز از نمایشگاه فولاد ،متالورژی، معادن و صنایع وابسته (متافو) تبریز با حضور فولاد کویر