آئین روز درختکاری در فولاد کویر با کاشت ۳۰۰ نهال کویری