پیشتازی فولاد کویر در احداث تصفیه خانه پساب، گامی ارزشمند در راستای پایداری آب و بهره وری تولید است