پیچ و مهره

پیچ و مهره

مجتمع فولاد کویر با بومی سازی تولید وایر راد های مورد استفاده در صنعت پیچ و مهره توانست خوراک و مواد اولیه تمامی کارخانجات این صنعت را فراهم نماید. تولیدات این کارخانجات در صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی و... استفاده می شود.

برای سفارش این محصول صفحه فروش و مشتریان را ببینید!

فروش و مشتریان