مراسم قرائت زیارت عاشورا در مجتمع فولاد کویر برگزارشد