دوره آموزشی مدیریت پسماندهای الکترونیکی در مجتمع فولاد کویر برگزار شد