بازدید جمعی از مدیران ارشد بانک ملت از مجتمع فولاد کویر