حضور فولاد کویر در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و صنایع مشهد