گزارش تصویری آیین افتتاح ورزشگاه چند منظوره ورزشی حاج محمود خوروش در آران و بیدگل