برنامه دوچرخه سواری به همت مجتمع فولاد کویر برگزار شد