گزارش تصویری از مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مجتمع فولاد کویر