بازدید مدیران ارشد محیط زیست قم، سمنان و اصفهان از مجتمع فولاد کویر