شرکت حمل و نقل ، کویر بار

مجتمع فولاد کویر فعالیت خود در حوزه حمل و نقل را با به خدمت گرفتن یکی از باربری های منطقه به صورت اجاره آغاز کرد و پس از چندی، شرکت حمل و نقل «کویر بار» را در سال 1387 تاسیس و جایگزین شرکت استیجاری نمود.

همچنین در در سال 1390 جهت پیشبرد اهداف مجتع فولاد کویر، شرکت حمل و نقل کالای «سعادت بار» با هدف مدیریت ناوگان ملکی مجتمع فولاد کویر تاسیس و به بهره برداری رسید.

همچنین شرکت خدماتی «سروش کارآفرینان کویر» نیز که پیشتر به منظور انجام بخشی از فعالیت های مجتمع فولاد کویر نظیر نیروی انسانی و... تاسیس شده بود به شرکت حمل و نقل کالا تغییر کاربری داد.

بنا بر این در حال حاضر سه شرکت «کویر بار»، «سعادت بار» و «سروش کارآفرینان کویر» بعنوان شرکت های حمل و نقل مجتمع فولاد کویر در حال خدمات رسانی در بخش لجستیک می باشند.

در حال حاضر 50 دستگاه تریلر ناوگان حمل و نقل مجتمع فولاد کویر مشغول جابجایی محصولات این شرکت هستند و همچنین حدود 6000 ناوگان به صورت غیرملکی در زمینه جابجایی محصولات فولاد کویر با شرکت های حمل و نقل همکاری می نمایند.

 این ناوگان بطور میانگین، روزانه 135 دستگاه تریلر و3200 تن بار را دارد و ماهیانه تقریبا 4000 دستگاه تریلر به تناژ 9500 تن بار را جابجا نموده و به مقصد می رسانند.