امضای تفاهم‌نامه همکاری مجتمع فولاد کویر و دانشگاه علوم پزشکی کاشان