حضور مجتمع فولاد کویر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست