امضای تفاهمنامه همکاری مجتمع فولاد کویر و دانشگاه کاشان