فروش و مشتریان

مزایای خرید

شرکت فولاد کویر با بهره گیری از ناوگان اختصاصی حمل و نقل و همچنین با بهره گیری از توانمندترین متخصصان عرصه تولید توانسته طی چند سالی که از تاسیس این شرکت می گذرد بیشترین حجم فروش میلگرد ساختمانی کشور را در اختیار بگیرد. این شرکت همچنین توانسته با تولید انواع گرید سایز از کلاف های صنعتی از خروج سالیانه میلیون ها دلار ارز از کشور جلوگیری کند و مقدمات خودکفایی صنایع زیر دستی خود را از واردات این کلاف ها فراهم آورد.

شماره حساب ها

بانک ملی ایران

شعبه مرکزی کد 3001
شماره شبا IR510170000000105613424008
شماره حساب 0105613424008
شبا :‌ IR510170000000105613424008
شماره حساب :‌ 0105613424008

بانک صادرات ایران

شعبه میدان آزادی - 2449
شماره شبا IR240190000000102663918009
شماره حساب 0102663918009
شبا :‌ IR240190000000102663918009
شماره حساب :‌ 0102663918009

بانک ملت

شعبه مرکزی کد 9173609
شماره شبا IR390120000000000091787681
شماره حساب 91787681
شبا :‌ IR390120000000000091787681
شماره حساب :‌ 91787681

بانک آینده

شعبه سی و سه پل کد 1103
شماره شبا IR78 0620 0000 0020 0008 8420 01
شماره حساب 0200008842001
شبا :‌ IR78 0620 0000 0020 0008 8420 01
شماره حساب :‌ 0200008842001

بانک تجارت

شعبه جلفا کد 6060
شماره شبا IR130180000000000606066333
شماره حساب 606066333
شبا :‌ IR130180000000000606066333
شماره حساب :‌ 606066333

بانک مسکن

شعبه مرکزی کد 1114
شماره شبا IR050140040000014005010559
شماره حساب 14005010559
شبا :‌ IR050140040000014005010559
شماره حساب :‌ 14005010559

بانک رفاه

شعبه مرکزی کد 201
شماره شبا IR870130100000000035947548
شماره حساب 35947548
شبا :‌ IR870130100000000035947548
شماره حساب :‌ 35947548

بانک پاسارگاد

شعبه الهیه تهران کد 208
شماره شبا IR640570020881006660000001
شماره حساب 1305-8100-6660000-1
شبا :‌ IR640570020881006660000001
شماره حساب :‌ 1305-8100-6660000-1

بانک اقتصاد نوین

شعبه میدان آزادی کد 1301
شماره شبا IR350550130185004424242002
شماره حساب 1301-850-4424242-2
شبا :‌ IR350550130185004424242002
شماره حساب :‌ 1301-850-4424242-2

بانک پارسیان

شعبه نوبخش - 2003/6
شماره شبا IR360540200302100016278001
شماره حساب 02100016278001
شبا :‌ IR360540200302100016278001
شماره حساب :‌ 02100016278001

بانک کارآفرین

شعبه میر کد 0004/6
شماره شبا IR140530000000200198417002
شماره حساب 0200198417002
شبا :‌ IR140530000000200198417002
شماره حساب :‌ 0200198417002

بانک سرمایه

مرکزی اصفهان 1602
شماره شبا IR050580160201100581622002
شماره حساب 1602-11-581622-2
شبا :‌ IR050580160201100581622002
شماره حساب :‌ 1602-11-581622-2

بانک صنعت و معدن

شیخ بهایی 0129
شماره شبا IR860110000000100047595005
شماره حساب 0100047595005
شبا :‌ IR860110000000100047595005
شماره حساب :‌ 0100047595005

بانک شهر

مرکزی اصفهان 267
شماره شبا IR910610000000700802659204
شماره حساب 700802659204
شبا :‌ IR910610000000700802659204
شماره حساب :‌ 700802659204

بانک سامان

زاینده رود 611
شماره شبا IR390560061104000808282001
شماره حساب 611-40-808282-1
شبا :‌ IR390560061104000808282001
شماره حساب :‌ 611-40-808282-1

بانک سپه

مرکزی اصفهان کد 006
شماره شبا IR130150000000006800123701
شماره حساب 6800123701
شبا :‌ IR130150000000006800123701
شماره حساب :‌ 6800123701

بانک انصار

مرکزی اصفهان کد 1410
شماره شبا IR610630141082210857656001
شماره حساب 1410-822-10857656-1
شبا :‌ IR610630141082210857656001
شماره حساب :‌ 1410-822-10857656-1
حمل و نقل
منطقه کاشان و آران و بیدگل با قرار گرفتن درکویر مرکزی ایران و دسترسی مناسب به تمامی راه های ارتباطی کشور چه ریلی و چه جاده ای از دیرباز مورد توجه صنعت گران و صاحبان سرمایه قرارداشته است. قرارگیری مجتمع فولاد کویر در این منطقه از مزایای بزرگ این شرکت محسوب میشود.