مانور اطفای حریق در فولاد کویر با همکاری گروه 840 موشکی نزاجا و آتش‌نشانی آران و بیدگل