افتخارات و رتبه های برتر

رتبه ها

کارافرین برتر استان اصفهان در سال 1392

واحد منتخب جشنواره ملی کارافرینان برتر

واحد نمونه تحقیق و توسعه استان اصفهان سال 89

واحد نمونه تحقیق و توسعه استان اصفهان سال 91

واحد نمونه استانی استاندارد سال 93

کارافرین نمونه شهرستان آران و بیدگل سال 95

واحد منتخب صنعتی استان اصفهان سال 96

واحد منتخب جشنواره فعالان حوزه سرآمدی برند استان اصفهان سال 90

واحد نمونه بیست و ششمین جشنواره امتنان از کارگران و کارافرینان نمونه استان اصفهان

صنعت سبز کشور در سال 95

واحد برتر ایمنی استان اصفهان در سال 91

واحد نمونه کیفیت استان اصفهان در سال 89

کارافرین نمونه استان اصفهان در سال 94

واحد نمونه صنعتی و معدنی استان اصفهان در سال 95

واحد برگزیده جشنواره تجلیل از پیشکسوتان و نخبگان جامعه صنعت و معدن استان اصفهان

کارآفرین نمونه چهارمین همایش کارافرینی استان اصفهان

مدیر برگزیده در توسعه صنعت فولاد

 

تندیس ها

تندیس جشنواره خیران ورزش یار شهرستان آران و بیدگل

تندیس کنفرانس صنعت ساختمان

تندیس مشتری برتر بانک صادرات ایران در سال 96

تندیس تکریم کارافرینان سازمان تامین اجتماعی سال 93

تندیس جایزه تعالی منابع انسانی سال 92

تندیس کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

تندیس کنگره برج سازان ایران

مشتری برتر بانک ملت در سال 89

تندیس نخبه صنعت و معدن استان اصفهان

تندیس جشنواره کارفرمایان و کارافرینان نمونه کشور

تندیس اولین همایش ملی کارافرینی

تندیس همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

 

تقدیر نامه ها

تقدیرنامه شرکت برتر در حوزه مدیریت منابع انسانی

تقدیرنامه همایش نقش هدفمند کردن یارانه ها در صنعت فولاد

تقدیرنامه مشتری برتر بانک تجارت سال 91

تقدیرنامه کاهش مصرف برق در تابستان 96

تقدیرنامه آیین ملی جزء خوانی قرآن کریم

تقدیرنامه مشتری برتر بانک ملی سال 94