مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام فولاد کویر برگزار شد