گزارش تصویری از آغاز استقرار استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی در مجتمع فولاد کویر