همایش بزرگ پاکسازی محیط زیست به همت مجتمع فولاد کویر برگزار شد