افتتاح مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای هما در آران و بیدگل