برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «۱۰ دقیقه ذهن آگاهی» مجتمع فولاد کویر تجلیل شدند