برنامه کوه گشت و پاکسازی طبیعت به همت مجتمع فولاد کویر برگزار شد