بازدید جمعی از صنعتگران حوزه نساجی و فرش ماشینی از مجتمع فولاد کویر