مجتمع فولاد کویر واحد نمونه صنعتی برتر استان اصفهان شد.