بازدیدجمعی از اعضای هئیت مدیره و مدیران ارشد بانک سپه از فولاد کویر