حضور مجتمع فولاد کویر در جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران