پروژه بهبود جایگاه مدیریت پسماند مجتمع فولاد کویر، به بهره برداری رسید