مدیریت ارتباط با تامین کنندگان

تامین کنندگان محترم کالا و خدمات می توانند جهت اعلام آمادگی همکاری و ثبت در لیست تامین کنندگان شرکت تولیدی فولاد سپیدفراب کویر اقدامات مربوطه را به شرح ذیل انجام نمایند.

  1. دانلود پرشنامه خوداظهاری مطابق با حیطه فعالیت مربوطه
  2. تکمیل پرسشنامه خوداظهاری مربوطه و پیوست مدارک لازم
  3. ارسال پرسشنامه خوداظهاری جهت ارزیابی به واحد برنامه ریزی خرید
  4. انجام عملیات ارزیابی
  5. ارسال نتایج ارزیابی به تامین کنندگان

 

فرم های پرسشنامه خود اظهاری تامین کنندگان

 

نظرسنجی تامین کنندگان

تامین کنندگان گرامی می توانند جهت هرگونه سوال با داخلی  1705تماس حاصل فرمایند.

ارتباط با کارشناس

آرزو کربلایی کارشناس برنامه ریزی خرید
0313300 داخلی 1705 0313300 داخلی 7499 a.karbalai@kavirsteel.ir