مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایدات

مزایده فروش اقلام ضایعات شرکت فولاد سپید فراب کویر

 

مجتمع فولاد سپسد فراب کویر در نظر دارد اقلام ضایعات و مازاد خود را طبق اسناد پیوست از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

متاقضیان محترم می توانند با کلیک بر روی لینک زیر و دانلود، پس از مطالعه اسناد پیوست، نسبت به بازدید از اقلام و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.  

مزایده فروش اقلام ضایعات شرکت فولاد سپید فراب کویر