مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایدات

مزایده فروش اقلام ضایعات شرکت فولاد سپید فراب کویر

 

مجتمع فولاد سپید فراب کویر در نظر دارد اقلام ضایعات و مازاد خود را طبق تصویر پیوستی، از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

متاقضیان محترم می توانند پس از مطالعه تصویر پیوست، نسبت به بازدید از اقلام و پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.