تقدیر و تجلیل جمعی از کارکنان فولاد کویر از حاج احمد خوروش