گفتگوی نمایندگان بزرگترین بانک روسیه با مدیرعامل فولاد کویر