تفاهمنامه تولید 6 میلیون اصله نهال توسط مجتمع فولاد کویر امضا شد