مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مجتمع فولاد کویر برگزار شد