با مشارکت مجتمع فولاد کویردستگاه های سونوگرافی و C- ARM در بیمارستان امام حسن و سیدالشهدای آران و بیدگل به بهره برداری رسید.