مانور امداد، نجات و اطفای حریق در مجتمع فولاد کویر برگزار شد