نشست شورای عالی آهن و فولاد کشور به میزبانی انجمن نورد برگزار شد