فعالیت های مجتمع فولاد کویر افتخار آمیز و غرور آفرین است

۰۹ خرداد ۱۴۰۱ بازدید : 106
اشتراک گذاری

سخنان فرماندار آران و بیدگل در بازدید از مجتمع فولاد کویر:
 فعالیت های مجتمع فولاد کویر افتخار آمیز و غرور آفرین است
وظیفه شرعی و قانونی ماست که از تولید کنندگان و کار آفرینان که مجاهدان عرصه اقتصادی هستند و کشور را از سقوط و چالش های جدی نجات می دهند حمایت کنیم
مدیران و مدعیان محیط زیست باید روبروی یکدیگر بنشینند و صحبت کنند و دغدغه ها و مسایل خود را مطرح کنند و طبیعتا هر کس ادله ی قویتری داشت آن قابل پذیرش خواهد بود.
با توجه به آنچه من دیدم و آنچه در خصوص فعالیت های مجتمع فولاد کویر گفته می شود، می پذیرم که این مجموعه به دنبال یک صنعت پاک، سالم، مدرن و کم هزینه است ولی در بحث های کارشناسی و تخصصی تر باید کارشناسان متخصص نظر دهند.
مراکز علمی و فنی همچون دانشگاه علمی کاربردی، فنی و حرفه و مراکز کارافرینی می توانند فرصت های خوبی را جهت توانمند سازی و آموزش و مهارت اندوزی در این صنعت فراهم کنند.
حمایت از تولید کنندگان و کارآفرینان وظیفه شرعی و قانونی ما بعنوان مسئول و یک شخصیت حقوقی است