آیین افتتاح ورزشگاه چند منظوره زنده یاد حاج محمود خوردش