اقدامات فولاد کویر در حوزه سلامت عمومی و مسئولیت اجتماعی شایسته تقدیر است