اولین برنامه طبیعت‌گردی کارکنان مجتمع فولاد کویر برگزار شد